Adriano Sollai

Segretàriu Natzionali ProgReS

Custa faina de helis.blog ponit imparis genti meda chi at tentu un’istòria comuna, chi at decìdiu imoi de si torrai a fueddai; ma su bellu de custa cosa, chi bolit donai fortza a su stùdiu e a su dibàtitu in su mundu indipendentista republicanu, est ca ponit imparis fintzas chi at tentu un’istòria polìtica diferenti: deu po primu, in su tempus passau, no mi seu mai iscritu a iRS e nimancus a  ProgReS, innui seu intrau sceti de una pariga de annus, mancai imoi m’ant fatu a Segretàriu Natzionali.

Custu logu de cunfrontu at a serbiri a totus nosus, mancai fadeus parti de realidadis diversas, a fai bivi torra su dibàtitu polìticu in su natzionalismu sardu, cun sa tenta de arribai a sa Repùblica de Sardigna.

Artìculu prus bètzuSarah Poddighe
Ateru artìculuBettina Pitzurra