Maurìtziu Foddi

Est tempus de si torrai a ponni a traballai po s’indipendèntzia. Custus fueddus mi frusiant in conca de medas annus.

In su 2011, a pustis de otu annus bìvius in prenu po s’indipendèntzia, mi seu postu a una parti. Mi parriat cumenti chi totu su traballu fatu no fessat sèrbiu a nudda.

Abellu-abellu mi seu torrau a poni a fai cositeddas chi essant fatu cresci fillus mius cun sa cussèntzia de ita est sa Sardigna e de sa stòria sua. Ma su chi apu fatu est pagu. E custus tempus si ddu faint cumprendi ancora de prus.

Su chi seus biendi in is ùrtimus annus si fait a cumprendi ca sa Sardigna tenit abbisòngiu chi is indipendentistas si torrint a ponni a traballai, a torrai a spainai su semi de sa cussèntzia de pòpulu. Depeus torrai a fraigai sa Repùblica de Sardigna partendi de su territòriu. Bidda po bidda, citadi po citadi. Si ddu depeus!

Artìculu prus bètzuAlessio Serra
Ateru artìculuMario Gasola